Gehoor

Gehoorverlies is vaak een slepend proces, dat verergert zonder dat de betrokkene er erg in heeft. Bij een verminderend gehoorvermogen verdwijnen eerst enkel de hoge tonen. In het verdere verloop van het proces verslechtert het gehoor over het gehele spectrum.