Gehoorverlies opmerken

Indien één of meer voortekenen op u van toepassing zijn, verdient een professionele hoortest aanbeveling.

  • U wordt er vaker op gewezen dat u de tv of de radio te hard zet.
  • U verstaat uw gesprekspartner aan de telefoon minder goed.
  • Mensen in uw omgeving lijken onduidelijk te praten.
  • U moet bij gesprekken vaker vragen een zin te herhalen.
  • Het kost u moeite om gesprekken te volgen in grotere groepen.
  • Anderen beschrijven een geluid, dat u zo niet heeft waargenomen.
  • U hoort de deurbel of de telefoon soms niet.
  • U merkt als voetganger het naderen van voertuigen vaak pas laat op.
  • Als iemand u iets toefluistert, verstaat u het niet.