Fixatie Disparatie

Binoculair zien

Binoculair zien is het kijken met 2 ogen. Als dit op de juiste manier ontwikkeld is en er optimaal stereo (diepte) zien is, noemen we dit stereopsis. Om dit optimale stereo zien te bereiken, moeten de beide ogen exact tegelijk naar hetzelfde punt kijken, zodat de zgn. corresponderende netvliescellen van het rechter- en het linker-oog tegelijkertijd belicht worden.
Zelfs als hierin maar een kleine afwijking zit, spreken we van een fixatie disparatie.

Fixatie disparatie

Als er sprake is van een fixatie disparatie, kijken de beide ogen dus niet tegelijk naar hetzelfde punt en is het stereo zien verminderd. Er is echter ook nog geen dubbel zien. Dit komt doordat het visuele systeem de mogelijkheid heeft om, tot op zekere hoogte, de beelden van beide ogen tot 1 geheel te versmelten. Het gebied waarbinnen dit nog net lukt heet het Panum-gebied.

Asthenope klachten

De moeite en inspanning die het visuele systeem hier voor moet leveren kan leiden tot asthenope klachten.
Dit kunnen allerlei klachten zijn zoals: 

 • Hoofdpijn 
 • Branderige ogen
 • Moeite met lang lezen of ander dichtbij werk
 • Moeite met snelle bewegingen
 • Minder goed zien in de schemering 
 • Nek- en rugklachten
 • Verkrampte spieren in het schouder gebied
 • Licht gevoeligheid
 • Moeilijkheden met afstand inschatten
 • Algemene vermoeidheid verschijnselen
   

MKH Pola-test methode

De grootte van de fixatie disparatie kan alleen gemeten worden met de MKH pola-testmethode (Meting en korrektie volgens prof Haase). Het brilrecept dat daaruit volgt, zal een combinatie zijn van sferische, torische en prismatische glazen.

Visuele training

Visuele training heeft als doel de ogen soepel te laten samenwerken en hierdoor de lees- en leerprestaties te verbeteren evenals de concentratie. Een kind kan immers niet functioneren zonder goed ontwikkelde visuele functies. Leesbegeleiding helpt daarnaast de leessnelheid- en nauwkeurigheid te verhogen, wij werken hiervoor samen met Fleur Giesen van Unique Child www.unique-child.nl, Silvia Bernaards van Brein In Beweging Bernaards www.bib-b.nl en Mayke van de Wal van a tot 10 www.atot10.nl